หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.คลองหก “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
กฎหมายและระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองหก
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองหก
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เรื่องโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
เรื่องการแจ้งความประสงค์พัฒนาตนเอง สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เรื่องการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองหก ศูนย์ที่ 1 และศูนย์ที่ 2 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
อ่านต่อ »
โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองซอยปฎิรูป หมู่ที่ 11 (สิ้นสุด)
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองซอยปฎิรูป หมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 2)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหกฝั่งตะวันออก 60 ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหกฝั่งตะวันตก 47 ซอยชายสี่หมี่เกี๊ยว หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหกฝั่งตะวันออก 80 ซอยเฉลิมพันธ์ หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหกฝั่งตะวันออก 26 ซอยสุทธิพันธ์ 10/1 หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองซอยปฎิรูป หมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 1)
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยคลองหกตะวันตก 23 หมู่ที่ 4-5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองหกฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
ตำแหน่งว่าง
ปลัด อบต.
นางสาวมยุรี ศรีวัตร
กิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม 2561

จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2560

จัดพิธีทำบุญ เลี้ยงพระเพล อบต.คลองหก

กิจกรรมวันที่ 24 ธันวาคม 2560

งานชาวพรธิสาร 3 สุขใจ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำดี

กิจกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม อบต.คลองหก

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม อบต.คลองหก

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม อบต.คลองหก

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม อบต.คลองหก

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เลขที่ 16/3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-059-2830-2 แฟกซ์. 02-059-2833
Copyrights © 2017  www.Klonghok.go.th  All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com