• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๒๔ กองสาธารสุขฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองหกฝั่งตะวันตก๑๙หมู่๔โดยิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าระบายสีฟ้าเพื่อประดับบริเวณอาคารสำนักงานฯและที่เหมาะสมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยส. ก. และไม้ปักธง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังเและถนนหินคลุกจำนวน๗โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหกตะวันตก๔๗ (ขายสี่บะหมี่เกี้ยว) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุกจำนวน ๘ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <