• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กอาคารอเนกประสงค์ศพค. อบต. คลองหก (ศูนย์ที่ ๒) หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไทย ส.ท. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมฯจำนวน ๕ รายการ (งานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒) สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D. A. R. E.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง๙๖๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมระบบเครื่องบันทึกภาพพร้อม Harddisk ซ่อมแซมระบบสายส่งสัญญาณภาพใยแก้วนำแสง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลคลองหกจำนวน ๑๙ รายการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองสาธาณสุขฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลDSLR จำนวน ๑ ตัว (งานประชาสัมพันธ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <