• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหกฝั่งตะวันออก๘๘(ซอยจ่ากอบ)หมู่๘โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒(เมษายนถึงกันยายน๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน๑๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตรงสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียนบท.๒๓๑๙หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๓-๕๕-๐๐๐๒สำนักงานปลัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด๔๕ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถจำนวน๓คัน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <