• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจาะฝาผนังปูนเพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและรับรองอาคารอเนกประสงค์ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและรับรองแบบตามโครงการก่อสร้างศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน๑คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <