• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาจำนวน ๔๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดคอนกรีต บริเวณซอยคลองหกฝั่งตะวันตก ๑๙ ท้ายซอยฝั่ง คลองแอนด์ ๕/๖ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหกตะวันออก ๙๔ (ซอยเสธวัลลพ) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหกตะวันออก ๘๖ (ซอยลุงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ล็อคมาตรวัดน้ำประปา จำนวน ๔๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองหกตะวันตก ๔๕ (ซอยเจ็ดพัฒนาแยก ๒) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตบริเวณซอยคลองหกตะวันตก ๑๙ ท้ายซอยฝั่งคลองแอนด์ ๕/๖ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัยถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมายานพาหนะในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่งนตำบลคลองหกประจําปีงบประมาณ ๒๕๒๓ โดยวิธีเฉพาะ

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <