• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(ศูนย์ที่๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LED Smart TV กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์แนะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์แระจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีนตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์แนะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
  ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอัฒจันทร์สำหรับเชียร์กีฬาสีภายในศูนย์แระจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <