• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน๒รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒(เมษายนถึงกันยายน๒๕๖๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมิเตอร์น้ำประปา จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังเลียบคลองแอนด์ ซอยคลองหกตะวันออก ๙๔

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <